Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Servei de Comunicació > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Servei de Comunicació
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Servei de Comunicació
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Jordi Anglada Creixell 93 4016185 jordi.anglada-creixellupc.edu
Sandra Asensio Muniesa 93 4017395 sandra.asensioupc.edu
Lucía Bravo Utrera 93 4011896 lucia.bravoupc.edu
Ana Rosa Canovas Perez 93 4016262 ana.rosa.canovasupc.edu
Francisco de Paula Casamajo Pujol 93 4016188 francesc.casamajoupc.edu
Albert Casans Queralt 93 4054675 albert.casansupc.edu
Agnes Escobar Ardevol 93 4054023 agnes.escobarupc.edu
Anabel Folch Millan 93 4054618 annabel.folchupc.edu
Paloma Herrera Pastor 93 4017277 paloma.herreraupc.edu
Rossy Laciana Lopez 93 4054022 rossy.lacianaupc.edu
Jordi Miquel Jane 93 4054673 jordi.miquelupc.edu
Asuncion Molina Alonso 93 4015643 asuncion.molinaupc.edu
Maria Carmen Rodriguez Muñoz 93 4010739 m.carmen.rodriguez-munozupc.edu
Miguel Ángel Santos Benito 93 4015673 miguel.angel.santosupc.edu
Miguel Angel Seisdedos Esguevillas 93 4017112 miky.seisdedosupc.edu
Isabel Simo Goberna 93 4054206 isabel.simoupc.edu
Marta Sobrepera Hernandez 93 4016143 marta.sobreperaupc.edu
Jordi Soldevila Segura 93 4016895 jordi.soldevilaupc.edu
Blanca Veciana Gramunt 93 4017771 blanca.vecianaupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 15 novembre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech