Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Serveis Jurdics i Convenis > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Serveis Jurdics i Convenis
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Serveis Jurdics i Convenis
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
ANA ABELAIRA TATO 934016133 ANA.ABELAIRAUPC.EDU
PATRICIA BALANZA RODRIGUEZ 934016130 patricia.balanzaupc.edu
EMILIA BORDOY CASALS 934054372 EMILIA.BORDOYUPC.EDU
MIREIA CABRE RIPOLL 934016120 mireia.cabreupc.edu
JOSE JUAN CASANOVA GURRERA JOSE.JUAN.CASANOVAUPC.EDU
SANDRA GOMEZ BERMEJO 934015899 sandra.gomez.bermejoupc.edu
GLORIA TEJEDOR CALVET 934010951 gloria.tejedorupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 17 mar 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech