Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Servei Contractaci Adm i Compres > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Servei Contractaci Adm i Compres
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Servei Contractaci Adm i Compres
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
GLRIA ALGUERO MUJAL 934016161 gloria.algueroupc.edu
SERGI CANET PRADO 934017716 SERGI.CANETUPC.EDU
MONICA CORTIJO SURIOL 934016118 MONICA.CORTIJOUPC.EDU
JORDI ESCOLA LOPEZ 934016163 jordi.escolaupc.edu
ALEXIS FERRER VENDRELL 934016162 alexis.ferrerupc.edu
MARIA GONZALEZ ALVAREZ 934011033 MARIA.GONZALEZUPC.EDU
SANDRA GONZALEZ HERNANDEZ 934016163 sandra.gonzalezupc.edu
MONTSE LOPEZ FERNANDEZ 934012562 MONTSE.LOPEZ-FERNANDEZUPC.EDU
AGATA MARCE PUJOL 16207 agata.marceupc.edu
GLORIA PEREZ GIL 934016140 GLORIA.PEREZUPC.EDU
CRISTINA PERRAMON PLASENCIA cristina.perramonupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 12 agost 2022
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech