Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Servei Contractació Adm i Compres > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Servei Contractació Adm i Compres
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Servei Contractació Adm i Compres
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Sergi Canet Prado 93 4017716 sergi.canetupc.edu
Monica Cortijo Suriol 93 4016118 monica.cortijoupc.edu
Jordi Escola Lopez 93 4016163 jordi.escolaupc.edu
Maria Gonzalez Alvarez 93 4011033 maria.gonzalezupc.edu
Montse Lopez Fernandez 93 4012562 montse.lopez-fernandezupc.edu
Gloria Perez Gil 93 4016140 gloria.perezupc.edu
Yolanda Sanchez Moreno 93 4016162 yolanda.sanchez.morenoupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 17 gener 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech