Directori UPC Universitat Polit�cnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Gabinet d'Innovaci i Comunitat > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Gabinet d'Innovaci i Comunitat
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Gabinet d'Innovaci i Comunitat
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
JULI BONED GILABERT 93 4015673 juli.bonedupc.edu
SHEILA CARNERERO LOPEZ 93 4054329 sheila.carnereroupc.edu
SILVIA ECUA GRACIA 93 4054244 silvia.ecuaupc.edu
DIDAC FERRER BALAS 93 4017442 DIDAC.FERRERUPC.EDU
SILVIA GOMEZ CASTAN 93 4137155 SILVIA.GOMEZ-CASTANUPC.EDU
PERE LOSANTOS VIOLAS 93 4010903 pere.losantosupc.edu
EMILIANA M.C. MARQUES SORIANO 93 4015961 emiliana.marquesupc.edu
MIREIA DE MINGO ESTEBAN 93 4017465 MIREIA.DE.MINGOUPC.EDU
XAVIER ORTEGA ROIG 93 4015708 xavi.ortegaupc.edu
GEMMA PINEDA COLOME 93 4015670 gemma.pinedaupc.edu
XAVIER ROJO POCH 93 4011863 xavier.rojo.pochupc.edu
MAIKA SANCHEZ MIRANDA 93 4054263 maika.sanchezupc.edu
MARIA ANGELS SERRAT BUESA 93 4017750 angels.serratupc.edu
CRISTINA SORIANO SALA 93 4016313 cristina.sorianoupc.edu
MARIA MERCE TAPIES PUIG 93 4016829 maria.merce.tapiesupc.edu
EVA VENDRELL SARROCA 93 4054088 eva.vendrellupc.edu
MONTSERRAT VILALTA PORTA 93 4010700 montserrat.vilaltaupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 03 abril 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech