Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Servei de Suport a la Gestió > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Servei de Suport a la Gestió
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Servei de Suport a la Gestió
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Inmaculada Concepcion Alba Vazquez 93 4012555 inmaculada.concepcion.albaupc.edu
Ruth Anfruns Bonet 93 4012555 ruth.anfrunsupc.edu
Andreu Arch Roca 93 4012555 andreu.archupc.edu
Rosa Maria Feijoo Carballada 93 4012555 rosa.maria.feijooupc.edu
Alicia Fernandez Martinez 93 4012555 alicia.fernandez.martinezupc.edu
Ana Maria Garcia Vallejo 93 4012555 ana.maria.garciaupc.edu
Felipa Garcia Roco Tapetado 93 4012555 felipa.garcia-rocoupc.edu
Rosa Maria Garrigos Ortega 93 4012555 rosa.maria.garrigosupc.edu
Lorena Gonzalez Palomo 93 4012555 lorena.gonzalezupc.edu
Encarna Llerena Serrano 93 4012555 encarnacion.llerenaupc.edu
Maria Isabel Luna Mayans 93 4012555 maria.isabel.lunaupc.edu
Sonia Magaña Gonzalez 93 4012555 sonia.maganaupc.edu
Marta Quilez Soler 93 4012555 marta.quilez.solerupc.edu
Norma Redondo Calaveras 93 4012555 norma.redondoupc.edu
Inma Saumell Vilaplana 93 4012555 imma.saumellupc.edu
Clara Sola Laborda 93 4012555 clara.sola.labordaupc.edu
Silvia Soriano Muzas 93 4012555 silvia.sorianoupc.edu
Jordi Soto Falcon 93 4012555 jorge.sotoupc.edu
Lidia Torrijos Coma 93 4012555 lidia.torrijosupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 18 octubre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech