Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Servei de Desenvolupament Professional > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Servei de Desenvolupament Professional
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Servei de Desenvolupament Professional
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Beatriz Alvarez Cherta 93 4054319 beatriz.alvarez-chertaupc.edu
Feli Barrio Zayas 93 4054094 felicidad.barrioupc.edu
Maria Pilar Batanero Gonzalez 93 4017969 pilar.bataneroupc.edu
Judith Cardelus Castells 93 4054298 judith.cardelusupc.edu
Joana Mireia Cervera Garcia 93 4017007 joana.cerveraupc.edu
Cristina Dominguez Muñoz 93 4010945 cristina.dominguez-munozupc.edu
Angels Garcia Pedrero 93 4054255 m.angels.garciaupc.edu
Trini Martinez Rodriguez 93 4017969 trinidad.martinezupc.edu
Mireia Oltra Díez 93 4016167 mireia.oltraupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 17 gener 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech