Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Rectorat > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Rectorat
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Rectorat
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
FRANCESCA CASTRO SERRANO 934016064 francesca.castroupc.edu
ALBA CLEMENTE AZAGRA 934015647 alba.clemente.azagraupc.edu
ANA BELEN CORTINAS ABAD ana.belen.cortinasupc.edu
NATALIA GRAUPERA TRAMUNT 934016113 NATALIA.GRAUPERAUPC.EDU
EVA GRUESO GRAGERA 934017303 EVA.GRUESOUPC.EDU
NOELIA LOPEZ LOPEZ 934016126 noelia.lopez.lopezupc.edu
ISAURA MARIN ROCA 934016111 ISAURA.MARINUPC.EDU
MIRIAM MONZO HERRAIZ 934016110 miriam.monzoupc.edu
SANDRA ONTALVILLA JIMENEZ 934016106 SANDRA.ONTALVILLAUPC.EDU
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 22 setembre 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech