Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Rectorat > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Rectorat
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Rectorat
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Laura Aledo Zamora 93 4016064 laura.aledoupc.edu
Maria Teresa Alvarez Martinez 93 4016110 teresa.alvarezupc.edu
Angels Bonet Marti 93 4016121 angels.bonetupc.edu
Ma. Lluïsa Cerezuela Sanchez 93 4016126 mlluisa.cerezuelaupc.edu
Natalia Graupera Tramunt 93 4016113 natalia.grauperaupc.edu
Eva Grueso Gragera 93 4017303 eva.gruesoupc.edu
Isaura Marin Roca 93 4016111 isaura.marinupc.edu
Esperanza Novo Real 93 4016132 esperanza.novoupc.edu
Sandra Ontalvilla Jimenez 93 4016106 sandra.ontalvillaupc.edu
Esther Tregon Diez 93 4015647 esther.tregonupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 06 desembre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech