Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Unitats > Servei de Gestió Acadèmica > Llista de telèfons i adreces electròniques

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Servei de Gestió Acadèmica
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Llistat de telèfons i adreces electròniques del Servei de Gestió Acadèmica
Personal
Telèfon
Adreça electrònica
Marta Alvarez Diaz 93 4016825 marta.alvarez.diazupc.edu
Joan Amat Freixa 93 4016194 joan.amatupc.edu
M. Cruz Aragon Jimenez 93 4016193 m.cruz.aragonupc.edu
Maria del Carmen Botello Gamero 93 4017330 m.carmen.botelloupc.edu
Clara Canals Boix 93 4011899 clara.canalsupc.edu
Isabel Carbonell Maña 93 4011670 isabel.carbonellupc.edu
Carme Cardenas Nieto 93 4012533 m.carmen.cardenasupc.edu
Gema Diaz Luna 93 4017451 gema.diazupc.edu
Susana Escobar Mera 93 4054648 susana.escobarupc.edu
Ema Garcia Garcia 93 4016114 ema.garciaupc.edu
Delia Isabel Garcia Mancho 93 4017773 delia.garciaupc.edu
Rubén Gómez Bahamonde 93 4011670 ruben.gomez.bahamondeupc.edu
M. Rosa Goñi Sanz 93 4017741 m.rosa.goniupc.edu
Araceli Gonzalez Garcia 93 4011838 araceli.gonzalezupc.edu
Carolina Gonzalez Lojo 93 4015793 carolina.gonzalezupc.edu
Laura Ibañez Carreño 93 4054269 laura.ibanezupc.edu
Maria Cristina Laplana Urquizu 93 4054615 maria.c.laplanaupc.edu
Pilar Lopez Aparicio 93 4017108 pilar.lopezupc.edu
Alba Lopez Gutierrez 93 4054119 alba.lopezupc.edu
Maria Candelaria Lujan Socas 93 4017772 candelaria.lujanupc.edu
Sergi Medina Diez 93 4016196 sergi.medinaupc.edu
Salvador Medina Figueras 93 4016153 salvador.medinaupc.edu
Maria Eugenia Miranda Valiente 93 4054272 geni.mirandaupc.edu
Carme Muñoz Luque 93 4011814 carme.munozupc.edu
Pilar Pi Faura 93 4015637 pilar.piupc.edu
F. Xavier Roman Anton 93 4011806 xavier.romanupc.edu
M. Rosa Sanchez Haba 93 4015799 rosa.sanchezupc.edu
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 17 gener 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech