Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

[ajuda]
Cercador
Paraules que voleu cercar
Personal    Càrrecs    Unitats   Directori Històric
 
Cerca avançada al directori
Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech
Llista de membres del Consell de Direcció
Llista de les Unitats
 
Nom
Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech
UPC
Localitat
Barcelona
Adreça UPC
C. Jordi Girona, 31
08034 Barcelona
SPAIN
Telèfon
34 93 4016200
URL Web de la Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech
Domini Internet associat
upc.edu
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 23 febrer 2024
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech