Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > Centre E.Rec. i Des.Millora Innov.Emp.

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Centre E.Rec. i Des.Millora Innov.Emp.
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Centre E.Rec. i Des.Millora Innov.Emp.
Llista de telèfons i adreces electròniques
Nom
Codi 973
Centre E.Rec. i Des.Millora Innov.Emp.
CERPIE-UPC
Adreça
UPC
CAMPUS SUD - Edif. H
AVDA. DIAGONAL, 647
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon
FAX
URL  
E-mail de contacte
 
amunt
amunt
Cercador
Cercar a: Centre E.Rec. i Des.Millora Innov.Emp.
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 13 setembre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech