Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > Centre Recerca Apl.Hidrometeorologia

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Centre Recerca Apl.Hidrometeorologia
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Centre Recerca Apl.Hidrometeorologia
Llista de telèfons i adreces electròniques
Nom
Codi 952
Centre Recerca Apl.Hidrometeorologia
CRAHI
Adreça
UPC
CAMPUS NORD - Edif. C4
C. JORDI GIRONA, 1-3
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934017371
FAX
934054194
URL http://www.crahi.upc.edu
E-mail de contacte
crahicrahi.upc.edu
amunt
amunt
Cercador
Cercar a: Centre Recerca Apl.Hidrometeorologia
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 11 octubre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech