Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > Centre Desenv.Sensors.instrument.i Sist.

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Centre Desenv.Sensors.instrument.i Sist.
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs Unitats Directori Històric
 
Cerca avançada al directori
Centre Desenv.Sensors.instrument.i Sist.
Llista de telèfons i adreces electròniques
Nom
Codi 922
Centre Desenv.Sensors.instrument.i Sist.
CD6
Adreça
UPC
TR - Edif. TR11
DE SANT NEBRIDI, 10
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon 937398901
FAX
937398923
URL http://www.cd6.upc.edu
E-mail de contacte
infocd6.upc.edu
amunt
amunt
Cercador
Cercar a: Centre Desenv.Sensors.instrument.i Sist.
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs Unitats Directori Històric
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 29 setembre 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech