Directori UPC Universitat Polit�cnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > Centre Desenv.Sensors,instrument.i Sist.

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Centre Desenv.Sensors,instrument.i Sist.
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Centre Desenv.Sensors,instrument.i Sist.
Llista de telèfons i adreces electròniques
Nom
Codi 922
Centre Desenv.Sensors,instrument.i Sist.
CD6
Adreça
UPC
TR - Edif. TR11
RAMBLA DE SANT NEBRIDI, 10
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon 93 7398901
FAX
93 7398923
URL http://www.cd6.upc.edu
E-mail de contacte
infocd6.upc.edu
amunt
amunt
Cercador
Cercar a: Centre Desenv.Sensors,instrument.i Sist.
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 23 octubre 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech