Directori UPC Universitat Polit�cnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > Mecànica de Fluids

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Mecànica de Fluids
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Mecànica de Fluids
Llista de telèfons i adreces electròniques
Nom
Codi 729
Mecànica de Fluids
MF
Adreça
UPC
TR - Edif. TR4
COLOM, 11
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon 937398290
FAX
934015812
URL http://www.upc.edu/mf
E-mail de contacte
asdi.utgctupc.edu
amunt
amunt
Cercador
Cercar a: Mecànica de Fluids
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

última revisió: 15 octubre 2021
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech