Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > Màquines i Motors Tèrmics

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Màquines i Motors Tèrmics
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs Unitats Directori Històric
 
Cerca avançada al directori
Màquines i Motors Tèrmics
Llista de telèfons i adreces electròniques
Nom
Codi 724
Màquines i Motors Tèrmics
MMT
Adreça
UPC
TR - Edif. TR4
COLOM, 11
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon 937398108
FAX
937398088
URL https://mmt.upc.edu/ca
E-mail de contacte
administraciommt.upc.edu
Unitat Transversal de Gestió Utg Campus Terrassa
amunt
amunt
Cercador
Cercar a: Màquines i Motors Tèrmics
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs Unitats Directori Històric
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 22 setembre 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech