Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > CÓtedra Mir-Puig Pel Foment de les MatemÓtiques i la Recerca del Talent Jove

[ajuda]
Cercador
Cercar a: CÓtedra Mir-Puig Pel Foment de les MatemÓtiques i la Recerca del Talent Jove
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs Unitats Directori Històric
 
Cerca avançada al directori
CÓtedra Mir-Puig Pel Foment de les MatemÓtiques i la Recerca del Talent Jove
Llista de telèfons i adreces electròniques
Nom
Codi 676
CÓtedra Mir-Puig Pel Foment de les MatemÓtiques i la Recerca del Talent Jove
CMIR-PUIG
Adreça
UPC
SD - Edif. U
PAU GARGALLO, 14
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon
FAX
URL  
E-mail de contacte
 
amunt
amunt
Cercador
Cercar a: CÓtedra Mir-Puig Pel Foment de les MatemÓtiques i la Recerca del Talent Jove
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs Unitats Directori Històric
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 08 desembre 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech