Directori UPC Universitat Politčcnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > Cątedra Abertis

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Cątedra Abertis
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avanēada al directori
Cątedra Abertis
Llista de telèfons i adreces electròniques
Nom
Codi 655
Cątedra Abertis
CABERTIS
Adreça
UPC
CAMPUS NORD - Edif. B1
C. JORDI GIRONA, 1-3
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon
FAX
URL  
E-mail de contacte
 
amunt
amunt
Cercador
Cercar a: Cątedra Abertis
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avanēada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politčcnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prņpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No estą permčs utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreēa, telčfon i correu electrņnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanēant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreēa de correu electrņnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

śltima revisió: 10 gener 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech