Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > Es.Eng.agroalimentÓria i Biosistemes Bcn

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Es.Eng.agroalimentÓria i Biosistemes Bcn
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs Unitats Directori Històric
 
Cerca avançada al directori
Es.Eng.agroalimentÓria i Biosistemes Bcn
Llista de telèfons i adreces electròniques
Nom
Codi 390
Es.Eng.agroalimentÓria i Biosistemes Bcn
EEABB
Adreça
UPC
BL - Edif. D4C
ESTEVE TERRADAS, 8
08860 CASTELLDEFELS
SPAIN
Telèfon 935521000
FAX
935521001
URL https://eeabb.upc.edu/
E-mail de contacte
secredire.esabupc.es
Unitat Transversal de Gestió Utg Campus del Baix Llobregat
amunt
amunt
Cercador
Cercar a: Es.Eng.agroalimentÓria i Biosistemes Bcn
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs Unitats Directori Històric
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 22 setembre 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech