Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > Escola d'Enginyeria de Terrassa

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Escola d'Enginyeria de Terrassa
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs Unitats Directori Històric
 
Cerca avançada al directori
Escola d'Enginyeria de Terrassa
Llista de telèfons i adreces electròniques
Nom
Codi 320
Escola d'Enginyeria de Terrassa
EET
Adreça
UPC
TR - Edif. TR1
COLOM, 1
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon 937398200
FAX
937398225
URL http://www.eet.upc.edu/
E-mail de contacte
 
amunt
amunt
Cercador
Cercar a: Escola d'Enginyeria de Terrassa
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs Unitats Directori Històric
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 22 setembre 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech