Directori UPC Universitat Polit�cnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > Escola de Doctorat

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Escola de Doctorat
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Escola de Doctorat
Llista de telèfons i adreces electròniques
Nom
Codi 164
Escola de Doctorat
ED
Adreça
UPC
ND - Edif. VX
EUSEBI GELL, 6
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934016114
FAX
934016220
URL http://doctorat.upc.edu/
E-mail de contacte
escola.doctoratupc.edu
amunt
amunt
Cercador
Cercar a: Escola de Doctorat
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 15 octubre 2021
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech