Directori UPC Universitat Polit�cnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > Gabinet del Consell Social

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Gabinet del Consell Social
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
Gabinet del Consell Social
Llista de telèfons i adreces electròniques
Nom
Codi 120
Gabinet del Consell Social
GCS
Adreça
UPC
ND - Edif. TS
C.JORDI GIRONA, 31
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 93 4016343
FAX
93 4017766
URL http://www.upc.es/catala/la-upc/govern/consocial.htm
E-mail de contacte
consell.socialupc.es
amunt
amunt
Cercador
Cercar a: Gabinet del Consell Social
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs   
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 23 octubre 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech