Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > Unitat de Serveis de Suport a l'Ice

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Unitat de Serveis de Suport a l'Ice
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs Unitats Directori Històric
 
Cerca avançada al directori
Unitat de Serveis de Suport a l'Ice
Llista de telèfons i adreces electròniques
Nom
Codi 042
Unitat de Serveis de Suport a l'Ice
SSICE
Adreça
UPC
SD - Edif. P
DOCTOR MARAON, 44-50
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934016066
FAX
URL  
E-mail de contacte
 
amunt
amunt
Cercador
Cercar a: Unitat de Serveis de Suport a l'Ice
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs Unitats Directori Històric
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 02 juny 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech