Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Llista de les Unitats > Consell de l'Estudiantat

[ajuda]
Cercador
Cercar a: Consell de l'Estudiantat
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs Unitats Directori Històric
 
Cerca avançada al directori
Consell de l'Estudiantat
Llista de telèfons i adreces electròniques
Nom
Codi 140
Consell de l'Estudiantat
CE
Adreça
UPC
ND - Edif. A4
JORDI GIRONA, 1-3
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934137813
FAX
934137812
URL https://cde.upc.edu
E-mail de contacte
consell.estudiantatupc.edu
amunt
amunt
Cercador
Cercar a: Consell de l'Estudiantat
Paraules que voleu cercar
Persones    Càrrecs Unitats Directori Històric
 
Cerca avançada al directori
amunt
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 03 desembre 2021
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech