Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > POL RAMON CANYAMERES

POL RAMON CANYAMERES
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu pol.ramonupc.edu
Adreça Institut Org.I Control Sist.Industrials
EDIFICI H
PLANTA 11DESPATX 101
DIAGONAL, 647
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934017163
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 08 desembre 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech