Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > ANNA DE CASAS CORRALES

ANNA DE CASAS CORRALES
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu anna.de.casasupc.edu
Adreça Centre Innov.Tecno.convertidors Est.Acc.
EDIFICI H
PLANTA 2 DESPATX 44
AVDA. DIAGONAL, 647
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 93 4016727
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 07 agost 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech