Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > GLORIA CAROLINA FIALLO CARDONA

GLORIA CAROLINA FIALLO CARDONA
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu gloria.carolina.fialloupc.edu
Adreça Urbanisme, Territori i Paisatge
EDIFICI A. Edifici Segarra

DIAGONAL, 649
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934017704
Producció científica: https://futur.upc.edu/GloriaCarolinaFialloCardona
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 02 juny 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech