Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > MARIA FERNANDA MONTENEGRO LANDIVAR

MARIA FERNANDA MONTENEGRO LANDIVAR
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu maria.fernanda.montenegroupc.edu
Adreça Eng.Qumica
EDIFICI I
PLANTA 3 DESPATX I3.22
AV. EDUARD MARISTANY, 16
08019 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 93 4016570
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 03 juliol 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech