Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Idoia Madariaga Solano

Idoia Madariaga Solano
 
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu idoia.madariagaupc.edu
Adreça Institut de Tcniques Energtiques
PAVELL C
PLANTA 1 LAB CALIBRATGE
AVDA. DIAGONAL, 647
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 93 4010819
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 15 novembre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech