Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > ngel Fernndez Sobrino

ngel Fernndez Sobrino
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu angel.fernandez.sobrinoupc.edu
Adreça Eng.Electrnica
EDIFICI TR2
DESPATX: 1.10
C. COLOM, 1
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon 93 7398017
Producció científica: No s'ha pogut connectar amb futur.upc.edu
 
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu angel.fernandez.sobrinoupc.edu
Adreça Motio Control And Industrial App
EDIFICI GAIA
PLANTA 1 LAB. 20
RBLA. SANT NEBRIDI, 22
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 11 octubre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech