Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > MARC JODAR ROCA

MARC JODAR ROCA
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu marc.jodarupc.edu
Adreça Enginyeria Grfica i de Disseny
EDIFICI TR5
PLANTA 3DESPATX 3.32
COLOM, 11
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon 937398275
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 01 mar 2024
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech