Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > SERGI RAMIREZ MITJANS

SERGI RAMIREZ MITJANS
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu sergi.ramirezupc.edu
Adreça Estadstica i Investigaci Operativa
EDIFICI C5
DESPATX C5-212B
JORDI GIRONA, 1-3
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934054093
 
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu sergi.ramirezupc.edu
Adreça Intelligent Data Science And Ai
EDIFICI NEXUS II
planta baixa
JORDI GIRONA, 29
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 01 desembre 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech