Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > ADRIAN SANJUAN GOMEZ

ADRIAN SANJUAN GOMEZ
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu adrian.sanjuanupc.edu
Adreça Eng.Sistemes, Automtica i Inf.Ind.
EDIFICI GAIA
PLANTA 3 DESPATX 316
RBLA. SANT NEBRIDI, 22
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon 93 7398561
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 27 mar 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech