Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > ROGER CURCOLL MASANES

ROGER CURCOLL MASANES
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu roger.curcollupc.edu
Adreça Eng.Qumica
EDIFICI TR5

COLOM, 11
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon
Producció científica: https://futur.upc.edu/RogerCurcollMasanes
 
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu roger.curcollupc.edu
Adreça Institut de Tcniques Energtiques
PAVELL C
-1
DIAGONAL, 647
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 93 4016740
Producció científica: https://futur.upc.edu/RogerCurcollMasanes
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 15 octubre 2021
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech