Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > GUILLEM BOSCH FOLCH

GUILLEM BOSCH FOLCH
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu GUILLEM.BOSCHUPC.EDU
Adreça Representaci Arquitectnica
EDIFICI SC1

PERE SERRA, 1-15
08173 SANT CUGAT DEL VALLS
SPAIN
Telèfon
Producció científica: https://futur.upc.edu/GuillemBoschFolch
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 26 novembre 2021
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech