Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Joan Nicolas Apruzzese

Joan Nicolas Apruzzese
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu joan.nicolasupc.edu
Adreça Eng.Elctrica
EDIFICI NT1

PLAA PLA DE PALAU, 18
08003 BARCELONA
SPAIN
Telèfon
Producció científica: https://futur.upc.edu/JoanNicolasApruzzese
 
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu joan.nicolasupc.edu
Adreça Eng.Electrnica
EDIFICI H
PLANTA 9 DESPATX 33
AVDA. DIAGONAL, 647
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 93 4017152
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 13 desembre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech