Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > DAVID SEGURA ESPADERO

DAVID SEGURA ESPADERO
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu DSEGURAFNB.UPC.EDU
Adreça Utg mbit de Nutica
EDIFICI NT1
MANTENIMENT
PLAA PLA DE PALAU, 18
08003 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 93 4017799
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 10 juliol 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech