Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > MIGUEL ANGEL SAEZ LOZANO

MIGUEL ANGEL SAEZ LOZANO
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu MIGUEL.ANGEL.SAEZUPC.EDU
Adreça Organitzaci d'Empreses
EDIFICI P
CTEDRA SEGURETAT I HIGIENE. PLANTA 3
AV. DOCTOR MARAON, 44-50
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 93 4016278
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 16 octubre 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech