Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > CLAUDIA GROSSI

CLAUDIA GROSSI
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu claudia.grossiupc.edu
Adreça Fsica
PAVELL C
PLANTA 0
DIAGONAL, 647
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934010892
Producció científica: https://futur.upc.edu/ClaudiaGrossi
 
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu claudia.grossiupc.edu
Adreça Utg mbit Eng. Industrial de Barcelona
PAVELL C
LABORATORI DEL RADN
DIAGONAL, 647
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934016740
Producció científica: https://futur.upc.edu/ClaudiaGrossi
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 23 juliol 2021
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech