Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > JORDI FABREGA FREIXES

JORDI FABREGA FREIXES
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu JORDI.FABREGAUPC.EDU
Adreça Resistncia Materials i Est.A l'Eng.
EDIFICI H
PLANTA -1 DESPATX 13.29
AVDA. DIAGONAL, 647
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 93 4054322
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 27 novembre 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech