Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > ISAAC LOPEZ INSA

ISAAC LOPEZ INSA
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu isaac.lopez-insaupc.edu
Adreça Cincia i Enginyeria de Materials
EDIFICI I
PLANTA 0DESPATX I0.11
EDUARD MARISTANY, 16
08019 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934016712
Producció científica: https://futur.upc.edu/IsaacLopezInsa
 
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu ISAAC.LOPEZ-INSAUPC.EDU
Adreça Utg Campus Diagonal-Bess
EDIFICI I
PLANTA 0DESPATX I0.11
EDUARD MARISTANY, 16
08019 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934016712
Producció científica: https://futur.upc.edu/IsaacLopezInsa
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 22 setembre 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech