Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > VERONICA ROYANO GARCIA

VERONICA ROYANO GARCIA
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu veronica.royanoupc.edu
Adreça Tecnologia de l'Arquitectura
EDIFICI P
LABORATORI D'EDIFICACI( P.SOTERRANI)
DOCTOR MARAON, 44-50
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934017701
Producció científica: https://futur.upc.edu/VeronicaRoyanoGarcia
 
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu VERONICA.ROYANOUPC.EDU
Adreça Utg mbit Edificaci de Barcelona
EDIFICI P
LABORATORI D'EDIFICACI
DOCTOR MARAON, 44-50
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934017701
Producció científica: https://futur.upc.edu/VeronicaRoyanoGarcia
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 23 febrer 2024
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech