Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > Alvaro Gomez Pau

Alvaro Gomez Pau
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu alvaro.gomez-pauupc.edu
Adreça Eng.Electrnica
EDIFICI H

AVDA. DIAGONAL, 647
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 93 4015717
 
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu alvaro.gomez-pauupc.edu
Adreça Eng.Elctrica
EDIFICI GAIA
LAB. AMBER
RBLA. SANT NEBRIDI, 22
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 11 octubre 2019
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech