Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > MANUEL RELLO SALTOR

MANUEL RELLO SALTOR
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu manuel.relloupc.edu
Adreça Eng.Serveis i Sistemes d'Informaci
EDIFICI B6

JORDI GIRONA, 1-3
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon
 
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu manuel.relloupc.edu
Adreça Facultat d'Informtica de Barcelona
EDIFICI B6
SOTERRANI 1INLAB FIB
JORDI GIRONA, 1-3
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 23 febrer 2024
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech