Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > JAVIER ALONSO CARRASCO

JAVIER ALONSO CARRASCO
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu JAVIER.ALONSO-CARRASCOUPC.EDU
Adreça Eng.Mecnica
EDIFICI A

EDUARD MARISTANY, 16
08019 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934137400
 
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu JAVIER.ALONSO-CARRASCOUPC.EDU
Adreça Utg Campus Diagonal-Bess
EDIFICI C
PLANTA 0DESPATX C0.4
EDUARD MARISTANY, 16
08019 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934137417
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 03 desembre 2021
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech