Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > ROSA MARIA SOTO MONDELO

ROSA MARIA SOTO MONDELO
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu ROSA.MARIA.SOTOUPC.EDU
Adreça Centre E.Rec. i Des.Millora Innov.Emp.
EDIFICI H
PLANTA 10, DESPATX 10.11
AVDA. DIAGONAL, 647
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 93 4054470
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 03 juliol 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech