Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > JOSEP ORIOL LIZANDRA DALMASES

JOSEP ORIOL LIZANDRA DALMASES
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu ORIOL.LIZANDRAUPC.EDU
Adreça Fsica
EDIFICI GAIA
PLANTA 1DESPATX 170
RBLA. SANT NEBRIDI, 22
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon 937398764
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 26 febrer 2021
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech