Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > ANA CANALES MARTINEZ

ANA MARIA CANALES MARTINEZ
ANA CANALES MARTINEZ
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu ana.canalesupc.edu
Adreça Unitat Serveis Suport Escola Doctorat
EDIFICI NEXUS II
DESPATX 103C
JORDI GIRONA, 29
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 93 4054417
Càrrecs Cap de la Unitat de Serveis de Suport a l'Escola de Doctorat
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 27 gener 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech