Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > ANTONIA NAVARRO EZQUERRA

MARIA ANTONIA NAVARRO EZQUERRA
ANTONIA NAVARRO EZQUERRA
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu ANTONIA.NAVARROUPC.EDU
Adreça Tecnologia de l'Arquitectura
EDIFICI P
LABORATORI DE MATERIALS DE L'EPSEB
DOCTOR MARAON, 44-50
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934016234
Producció científica: https://futur.upc.edu/AntoniaNavarroEzquerra
 
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu ANTONIA.NAVARROUPC.EDU
Adreça Utg mbit Edificaci de Barcelona
EDIFICI P
LABORATORI DE MATERIALS
DOCTOR MARAON, 44-50
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934016234
Producció científica: https://futur.upc.edu/AntoniaNavarroEzquerra
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 16 juliol 2021
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech