Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > ALEX LEON ARIAS

ALEJANDRO LEON ARIAS
ALEX LEON ARIAS
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu ALEX.LEONUPC.EDU
Adreça Cincia i Enginyeria Nutiques
EDIFICI NT1

PLA DE PALAU, 18
08003 BARCELONA
SPAIN
Telèfon
Producció científica: https://futur.upc.edu/AlejandroLeonArias
 
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu ALEX.LEONUPC.EDU
Adreça Serv.Gest.coneixement.recerca i Innova.
EDIFICI VRTEX
PLANTA S1 - CTT
EUSEBI GELL, 6
08034 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934010777
Producció científica: https://futur.upc.edu/AlejandroLeonArias
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 02 juny 2023
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech