Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > ENRIC GONZALEZ LOPEZ

ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ
ENRIC GONZALEZ LOPEZ
PDI: Personal Docent i Investigador
Adreça de correu enric.gonzalez-lopezupc.edu
Adreça ptica i Optometria
EDIFICI TR8

C. VIOLINISTA VELLSOL, 37
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon 937398054
Producció científica: https://futur.upc.edu/EnriqueGonzalezLopez
 
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu enric.gonzalez-lopezupc.edu
Adreça ptica i Optometria
EDIFICI TR30 (CUV)
PLANTA 1, DESPATX 040
PASSEIG 22 DE JULIOL, 660
08222 TERRASSA
SPAIN
Telèfon 93 7398744
Producció científica: https://futur.upc.edu/EnriqueGonzalezLopez
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politcnica de Catalunya noms poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions prpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No est perms utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localitzaci (adrea, telfon i correu electrnic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjanant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adrea de correu electrnic laboral contacta amb ATIC.

Servei de Directori de la UPC

ltima revisió: 25 setembre 2020
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech