Directori UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Directori UPC

Servei de Directori de la UPC > ARACELI ADAM SALVATIERRA

ARACELI ADAM SALVATIERRA
PAS: Personal d'Administració i Serveis
Adreça de correu ARACELI.ADAMUPC.EDU
Adreça Unitat de Serveis de Suport a l'Ice
EDIFICI P
PLANTA 3DESPATX 327A
DOCTOR MARAON, 44-50
08028 BARCELONA
SPAIN
Telèfon 934011851
Servei de Directori de la UPC

Les dades d'aquest directori de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les dades personals d'aquest directori estan subjectes al RGPD i a la LOPDGDD. No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).

Per actualitzar les dades de localització (adreça, telèfon i correu electrònic personal) contacta amb el Servei de Personal mitjançant el Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Si la consulta es refereix a l'adreça de correu electrònic laboral contacta amb l'ATIC.

Servei de Directori de la UPC

Última revisió: 02 desembre 2022
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech